CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
23/01/2019 - 04:01:01 PM | 1137
Để đảm bảo an toàn giao dịch, BQT website sẽ kiểm tra các thông tin cá nhân của người sử dụng và thông tin hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, đề nghị các thành viên tham gia gọi điện trực tiếp với BQT để kịp thời xử lý và khắc phục

- Để đảm bảo an toàn giao dịch, BQT website sẽ kiểm tra các thông tin cá nhân của người sử dụng và thông tin hàng hóa, dịch vụ. Trường hợp xảy ra lỗi hệ thống, đề nghị các thành viên tham gia gọi điện trực tiếp với BQT để kịp thời xử lý và khắc phục.
- Ngoài ra, http://suaalphalipidchinhhang.vn/ còn sử dụng các phần mềm và thuật toán khác để đảm bảo an toàn cho các thông tin thanh toán của khách hàng. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

SMS Chỉ đường