CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN
23/01/2019 - 04:01:30 PM | 1113
Thanh toán theo hình thức C.O.D. Bưu điện giao hàng cho khách theo đơn đặt hàng khách đã đặt trên website. Khách hàng sau khi nhận hàng sẽ kiểm tra sản phẩm và các chứng từ cần thiết. Chỉ thanh toán khi đã nhận đúng và hài lòng với sản phẩm được giao đến. Thanh toán trực tiếp tiền hàng cho nhân viên bưu điện.

Quá trình vận chuyễn hàng hóa

Thanh toán theo hình thức C.O.D. Bưu điện giao hàng cho khách theo đơn đặt hàng khách đã đặt trên website. Khách hàng sau khi nhận hàng sẽ kiểm tra sản phẩm và các chứng từ cần thiết. Chỉ thanh toán khi đã nhận đúng và hài lòng với sản phẩm được giao đến. Thanh toán trực tiếp tiền hàng cho nhân viên bưu điện.

 

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN

SMS Chỉ đường